Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς

"Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περιεκτικό βιβλίο που εξετάζει το σύνολο των παραγόντων που ενέχονται στο διδακτικό έργο και απευθύνεται τόσο στον υποψήφιο δάσκαλο και καθηγητή όσο και στον εν ενεργεία εκπαιδευτικό, στον οποίο προσφέρει συμπληρωματικές γνώσεις και λύσεις. Παράλληλα όμως δίνει στους γονείς μία συνολική εικόνα των δυνατοτήτων και των προβλημάτων των παιδιών τους.
Πιο αναλυτικά, ο συγγραφέας εξετάζει την ψυχολογία του παιδιού από τη γέννηση του ως την αποφοίτηση από το λύκειο, σε γνωστικό, συναισθηματικό, ηθικό και κοινωνικό επίπεδο, μελετώντας τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του, την ανάπτυξη της νοημοσύνης, της δημιουργικότητας, των δεξιοτήτων και της ηθικής και κοινωνικής του υπόστασης και παράλληλα προτείνει κατευθύνσεις και λύσεις.
Ερευνά ολόκληρο τον τομέα των θεωριών της μάθησης περιγράφοντας τα συστήματα, τις προσεγγίσεις και τις πρακτικές.
Τέλος εξετάζει την ψυχολογία του εκπαιδευτικού, τις ψυχικές του ανάγκες και επιδιώξεις, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην τάξη ή στη συμβουλευτική πρακτική και προτείνει στάσεις και λύσεις που θα διευκολύνουν το έργο του. Όπως πολύ εύστοχα είπε ένας κριτικός, είναι "ένα βιβλίο που βοηθά τον εκπαιδευτικό να βοηθήσει τα παιδιά".

Συγγραφέας: David Fontana
Εκδόσεις: Σαββάλας

Δανείζεται από Κρήτη.

0 ενδιαφερόμενοι:

Δημοσίευση σχολίου

Πείτε δυο λόγια!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More